Krótki Poradnik Dla Wszystkich Zastanawiających Się Nad Badaniem Słuchu Lub Kupnem Aparatów Słuchowych.

Żyjemy w czasach gdy mimo natłoku informacji, brakuje nam dostępu do tych najbardziej istotnych wiadomości jakie są nam nieraz niezbędne do podjęcia dobrej decyzji. Coraz więcej ludzi w różnym wieku staje przed koniecznością sprawdzenia swojego słuchu lub podjęcia decyzji o kupnie aparatów słuchowych. Ludzie ci mając najczęściej bardzo mgliste pojęcie o samym procesie, jak również wszystkich tak bardzo istotnych faktach wpływających na podjecie właściwej decyzji przekonują się nagle, że oprócz reklam w gazetach, radiu lub telewizji brakuje łatwo dostępnej i wyjaśniającej wszystkie szczegóły informacji. Celem tego artykułu, jest dostarczenie zainteresowanym osobom możliwie pełnej i wyczerpującej wiedzy niezbędnej do podjęcia dobrze uzasadnionej decyzji o zbadaniu słuchu lub jeżeli byłoby to konieczne o zakupie samych aparatów.

CZĘŚĆ PIERWSZA – KIEDY POWINNIŚMY PODJĄĆ DECYZJE O ZBADANIE SŁUCHU ?

Słuch odgrywa bardzo istotną rolę w naszym życiu. Jako jeden z ważniejszych zmysłów, słuch jest na przykład odpowiedzialny za informowanie nas o możliwych zagrożeniach naszego bezpieczeństwa, nawet wtedy gdy jesteśmy pogrążeni we śnie. Cały czas mamy świadomość tego co dzieje się dookoła nas, bez konieczności kierowania wzroku w tą czy inną stronę czy też poświęcania naszej specjalnej uwagi temu co dzieje się w naszym otoczeniu. Z tego powodu nasz mózg potrzebuje tych informacji a ich brak jest jednym z czynników do doświadczania tak zwanych szumów usznych ( nazywanych fachowo tinnitius ). Szumy te występują przeważnie ( około 90 % przypadków ) w połączeniu z utrata słuchu większą niż “mild “w obszarze dźwięków o wysokich częstotliwościach. Warto wiedzieć, że u większości ludzi mających ten problem, aparaty słuchowe, mogą zlikwidować szumy uszne nawet w 100 procentach. Utrata słuchu będzie też w coraz większym stopniu utrudniała nam rozumienie mowy, w pierwszym etapie w hałaśliwym otoczeniu, następnie w sytuacjach gdy nasz rozmówca będzie oddalony od nas lub przestaniemy go widzieć. Następny etap to problemy z oglądaniem telewizji i konieczność podwyższania głośności dźwięku w telewizorze a następnie brak możliwości znalezienia głośności umożliwiającej nam rozumienie w 100 % głosów osób oglądanych w telewizji bez względu na program i osobę. W wypadku większości z nas, gdy problemy ze słuchem są spowodowane procesem naturalnego starzenia się organizmu, możemy spodziewać się większych problemów w rozumieniu głosów dzieci i kobiet niż mężczyzn. Charakterystyczną oznaką utraty słuchu jest też głośne mówienie. Jeżeli natomiast zauważymy u siebie lub najbliższych konieczność patrzenia się na usta rozmówcy, świadczy to już o poważnym problemie ze słuchem i to bez względu co będzie o tym mówiła sama zainteresowana osoba.

Tak zwany “lip reading” świadczy o postępującej utracie rozumienia mowy spowodowanej poważnym i postępującym upośledzeniem funkcji mózgu w obszarze rozumienia mowy, które będzie miało wpływ na pojawienie się wielu innych problemów na przykład z tak zwaną krótkotrwałą pamięcią. Przyjmuje się, że u większości z nas wystąpią oznaki utraty słuchu w wieku lat czterdziestu paru, po pięćdziesiątce zauważymy pierwsze “namacalne” oznaki utraty słuchu. W wieku lat sześćdziesięciu paru większość z nas jest już zmuszona do używania aparatów słuchowych. Obecnie ludzie tracą słuch dużo szybciej a same problemy ze słuchem, uznawane są za jedną z przypadłości lub chorób mających tak zwane podłoże cywilizacyjne. Namawiamy więc do zbadania słuchu po pięćdziesiątce lub po stwierdzeniu pierwszych objaw opisanych w tym powyżej.

CZĘŚĆ DRUGA – GDZIE I NA JAKICH WARUNKACH MOŻEMY ZBADAĆ SŁUCH ?

Do zbadania słuchu nie potrzebujemy skierowania od lekarza jak też nie wykonuje się badań słuchu w przychodniach lekarskich poza uzasadnionymi przypadkami, gdzie o badaniu decyduje specjalista zwany w Kanadzie ENT Specialist (Ear Nose and Throat Specialist) a w Polce znany jako lekarz laryngolog. Do ENT Specialist kieruje pacjentów, w uzasadnionych przypadkach, lekarz rodzinny. W klinkach aparatów słuchowych wykonuje się badania słuchu bez skierowania. Bardzo często jednak lekarze rodzinni kierują do nas swoich pacjentów aby uzyskać wyniki badań, które będą niezbędne do podjęcia decyzji o dalszym działaniu. Niejednokrotnie bowiem oznaka utraty słuchu lub sama utrata może mieć podłoże chorobowe wymagające interwencji lekarza. W większości wypadków, oznaki utraty słuchu są jednak powodowane najbardziej typową utratą słuchu zwaną “sensorineural hearing loss” mającą podłoże w starzeniu się, przebywaniu w hałasie, dziedziczną przypadłością, skutkiem ubocznym zażywania pewnych leków lub trwałym uszkodzeniem słuchu ze względu na przebyte choroby lub urazy głowy. Hearing Instrument Specialist lub Audiologist posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Długoterminowej w Ontario do rozpoznania i scharakteryzowania utraty słuchu. W wypadku stwierdzenia utraty słuchu mającej podłoże chorobowe (zwanej Mixed lub Conductive Hearing Loss) wyniki badania słuchu wraz z opisem są kierowane do lekarza rodzinnego badanej osoby. Koszt badania słuchu nie jest pokrywany przez OHIP, ale w większości klinik aparatów słuchowych test ten jest wykonywane nieodpłatnie w formie screening hearing test. Pełny test słuchu jest zazwyczaj wykonywany na zlecenie lekarza rodzinnego, lub w wypadku doboru aparatów słuchowych.

CZĘŚĆ TRZECIA – DLACZEGO NALEŻY BADAĆ SŁUCH W WYPADKU ODKRYCIA U SIEBIE JEGO SYMPTOMÓW ?

Badanie słuchu jest niezbędne w wieku lat pięćdziesięciu paru aby wykluczyć możliwość zmian mogących być wynikiem wielu czynników chorobowych, włącznie ze zmianami nowotworowymi lub zwiastującymi inne poważne schorzenia mózgu lub systemu nerwowego. W większości wypadków, wynikiem badania słuchu może być też wskazanie konieczności noszenia aparatów słuchowych.

CZĘŚĆ CZWARTA – KIEDY I DLACZEGO POWINNIŚMY POMYŚLEĆ O ZAKUPIE APARATÓW SŁUCHOWYCH ?

W pocesie utraty słuchu w naszym mózgu zachodzą zmiany przechodzące w trwałe uszkodzenia funkcji mózgu w obszarze rozumienia mowy jak również umiejętności mowy. Zmiany te są dalece bardziej istotne niż konieczność większej głośności wynikającej z samej utraty słuchu. Wraz z rozwojem wiedzy o procesach zachodzących w naszym mózgu i wpływie utraty słuchu na cały szereg stanów chorobowych pojawiła się konieczność podniesienia wymogów edukacyjnych dla specjalistów pracujących w tej dziedzinie do stopnia doktoratu z audiologii, co dobitnie podkreśla znaczenie słuchu dla naszego zdrowia. Jeżeli specjalista, w wyniku badania słuchu, podejmie decyzję o wskazaniu aparatów słuchowych jako najbardziej odpowiedniego środka do zapobieżenia dalszej degeneracji ośrodków mózgu, odpowiedzialnych za proces mowy i rozumienia mowy, to należy potraktować to bardzo poważnie.

CZĘŚĆ PIĄTA – PODSTAWOWE I OBECNIE STOSOWANE RODZAJE APARATÓW SŁUCHOWYCH.

W ostatnich latach dokonała się prawdziwa rewolucja w poznaniu funkcji mózgu jak również w cyfrowych układach komputerowych, pozwalających na bardzo precyzyjną obróbkę dźwięku. Do anegdot należy zaliczyć wszystkie informacje o rodzajach i sposobach pracy aparatów słuchowych, nawet tych sprzed 5 lat. Obecnie rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje aparatów słuchowych. Aparaty słuchowe ( hearing aids ) używane są do zapewnienia podstawowych funkcji w procesie komunikacji słownej w optymalnych warunkach, ale bez możliwości stymulacji mózgu w celu regeneracji ośrodków mózgu odpowiedzialnych za mowę i jej rozumienie. Tego typu aparaty to też aparaty cyfrowe, ale ich zaawansowanie techniczne nie pozwala na używanie bardzo skomplikowanego software lub elementów elektronicznych, pozwalających na pełne operowanie dźwiękiem, w celu jego przetworzenia w stopniu gwarantującym wysokie rozumienie mowy. Takie aparaty są szeroko stosowane w wypadku ludzi w podeszłym wieku, przebywających w, tak zwanym, kontrolowanym środowisku jak na przykład dom spokojnej starości lub szpital. Wskazane są też dla osób gdzie stopień aktywności i możliwości percepcji lub inne czynniki, jak na przykład daleko posunięta demencja nie wskazują na konieczność lub potrzebę użycia bardziej zaawansowanej i dużo droższej techniki.

Instrumenty słuchowe (speech enhancement instruments), to aparaty służące do zapewnienia rozumienia mowy w każdych warunkach a przede wszystkim w hałasie, z możliwością tak zwanej “aural rehalibitation” czyli procesu regeneracji funkcji rozumienia mowy i utrzymania jej na najwyższym możliwym poziomie, bez względu na stopień zaawansowania utraty słuchu. Aparaty tego typu znane są z tego, że zapewniają swoim użytkownikom bardzo naturalny dźwięk, do tego stopnia, że użytkownicy zauważają różnicę w dźwięku dopiero gdy zaczynają rozumieć mowę w hałasie czy w sytuacjach gdzie ludzie z normalnym słuchem mają duże trudności ze zrozumieniem mowy. Aparaty te używają bardzo wyszukanej technikę i software z uwzględnieniem : voice recognition, phase noise reduction, adaptive real time directionality, adaptive real time feedback cancellation, adaptive or controlled compression attack and release time, spectral IQ or speech clues frequency shifting, wireless instruments comunications and data sharing, bluetooth and user remote control, multi program environment and designated target software, self learning mode i wiele innych bardzo zaawansowanych opcji niedostępnych w żadnej innej użytkowej technice komputerowej. Niestety to zaawansowanie technologii i techniki pociąga za sobą dużo wyższy koszt jednostkowy tych aparatów, ale ze względu na długi okres pracy jak tez i korzyść odnoszoną przez użytkownika tego typu aparaty dostępne w trzech stopniach zaawansowania technicznego są coraz bardziej popularne.

CZĘŚĆ SZÓSTA – PRODUCENCI APARATÓW I KLINIKI JE SPRZEDAJĄCE – CZYLI JAK WYBRAĆ NAJLEPIEJ ?

Od paru lat ontaryjskie ministerstwo zdrowia pozwala producentom aparatów słuchowych na otwieranie lub kupowanie klinik aparatów słuchowych w Ontario. Takie sieci klinik jak Listen Up – będąca własnością Firmy OTICON lub Connect Hearing będąca własnością firmy PHONAK czy wiele innych, często funkcjonujących pod nazwą, która sugeruje niezależną klinikę, nie zapewniają swoim klientom pełnej selekcji aparatów a przede wszystkim ich cen, które gwarantowałyby najlepszy dla klienta wybór. Metro Hearing Aid Clinic znane też jako Metro Hearing Clinic jest jedną z bardzo niewielu klinik, która będąc niezależną od żadnego producenta, gwarantuje największy i najlepszy wybór aparatów słuchowych, które są zawsze dobierane w oparciu o możliwości finansowe naszych pacjentów jak również najlepszą technikę dla konkretnej utraty słuchu. W tym celu używamy pełnej oferty 10 firm produkujących aparaty słuchowe prowadzących działalność w Prowincji Ontario. Ceny aparatów słuchowych w Ontario jak i działalność producentów jest kontrolowana przez ontaryjskie ministerstwo zdrowia. Niezależne kliniki aparatów słuchowych w Ontario oferują ponad 362 typy aparatów, które różnią się od siebie nie tylko cenami czy stopniem zaawansowania, ale także bardzo unikalnymi możliwościami. Dlatego warto się upewnić czy klinika, z której usług chcemy skorzystać może nam zaoferować pełny wybór proponowany przez wszystkich obecnych na Ontaryjskim rynku producentów aparatów słuchowych. Ceny aparatów słuchowych są w przedziale od około $ 700.00 do $ 4,250.00 za jeden aparat, płatne przez klienta. Niektóre kliniki, jak na przykład Metro Hearing Aid Clinic, będąc na rynku od wielu lat posiadają możliwość oferowania nowych i pełnowartościowych aparatów słuchowych po specjalnych cenach – w naszym przypadku specjalna cena aparatu ( hearing aid ) wartego $1,043.00 to $ 300.00 za jeden.

CZĘŚĆ SIÓDMA – CZEGO NALEŻY WYMAGAĆ I OCZEKIWAĆ KUPUJĄC APARATY SŁUCHOWE.

Najwazniejszym kryterium w doborze aparatu słuchowego to stopień utraty słuchu. Kupno aparatów słuchowych to decyzja, która powinna być podjęta po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych opcji technicznych jak i możliwości finansowych kupującego, gdzie specjalista powinien pełnić role informatora i doradcy, ale to kupujący powinien decydować o zakupie konkretnego aparatu. W całym procesie to kupujący / użytkownik ma nie tylko prawo decydować o kupnie, ale też to jego dobro i korzyść z użytkowania aparatu powinno być wartością nadrzędną. Stąd też ” fitting “aparatów to tylko początek procesu, którego celem jest zapewnienie naszym klientom opieki i pomocy na wiele lat. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na to, że ich aparaty będą zaprogramowane do ich aktualnej wady słuchu i poziomu komfortu. Ponieważ słuch jest tak ważny dla naszego zdrowia i funkcjonowania w społeczeństwie ważne jest aby specjalista, z którym pracujemy był kimś z kim będziemy mogli zawsze się zobaczyć i z kim będziemy się czuli komfortowo mając dobre porozumienie i będziemy przez niego dobrze zrozumiani. Wraz z aparatami powinniśmy też otrzymać gwarancję i prawo do ich zwrotu w czasie do 90 dniu.

CZĘŚĆ ÓSMA – CZY LEPSZE WARUNKI I CENĘ MOŻEMY OTRZYMAĆ W POLSCE LUB W INNYM KRAJU ?

Z uwagi na wymogi ministerstwa zdrowia, ceny aparatów słuchowych w Ontario są niższe niż w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Dla przykladu w systemie polskim, uzyskanie dopłaty i jej wysokość są warunkowane miejscem zamieszkania i możliwościami miejscowego oddziału NFZ. Wysokość dopłaty w Polsce to 560 złotych co pięć lat a typowa cena aparatów to 2,400.00 złotych za “hearing aid ” bez gwarancji ważnej w innych krajach świata. Przeciętny okres oczekiwania do zobaczenia lekarza laryngologa mającego uprawnienia przepisania aparatów słuchowych to około 14 miesięcy (w Krakowie na przykład jest tylko trzech uprawnionych do tego laryngologów). Ceny aparatów słuchowych w naszej prowincji są nie tylko regulowane, ale istnieje cały system pozwalający na uzyskanie dopłat do ceny aparatów jak również odpisanie kosztów aparatów słuchowych od podatku jako “medical device “. Metro Hearing Aid Clinic oferuje aparaty ( z gwarancją ważną na całym świecie ) po znacznie niższych cenach, niż podobne aparaty słuchowe oferowane w Polsce. Ceny takich samych aparatów słuchowych w USA czy w innych krajach Europy potrafią być nawet dwukrotnie wyższe niż w Ontario.

CZĘŚĆ DZIEWIĄTA – JAK MOŻNA SIĘ PRZEKONAĆ, CZY APARATY NAPRAWDĘ MOGĄ NAM POMÓC?

Namawiamy do spróbowania, poprzez noszenie aparatów przez okres do trzech miesięcy a następnie ich zwrot, gdy nie jesteśmy przekonani o potrzebie ich noszenia. Prosimy pamiętać, że słuch tracimy powoli. Przyzwyczajenie się do słyszenia i rozumienia też wymaga czasu. Nie można ocenić ich przydatności aparatów po paru dniach. Pierwsze efekty zazwyczaj zauważamy po docelowym zaprogramowaniu aparatów po okresie dwóch tygodni od ich uzyskania. Pierwsze dwa tygodnie to okres gdy nasz mózg uczy się ponownie nie tylko wszystkich dźwięków dookoła nas, ale też przyzwyczaja się do tego.

CZĘŚĆ DZIESIĄTA – ZAPROSZENIE DO METRO HEARING AID CLINIC

Zapraszamy wszystkich czytelników zainteresowanych problematyka słuchu do odwiedzenia naszej kliniki w Mississauga. Z przyjemnością poświęcimy Państwu tyle czasu ile będzie to wymagało, aby upewnić się, że żadne z waszych pytań nie zostanie bez odpowiedzi a nasze doświadczenie i wiedza będzie do Państwa dyspozycji. Miło nam też poinformować, że nie tylko dysponujemy najnowszą techniką i wyposażeniem, ale także oferujemy możliwość konsultacji przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów z doktoratem z audiologii włącznie. Wszystkich z Państwa noszących aparaty słuchowe nie zakupione w Metro Hearing Aid Clinic zapraszamy na bezpłatną konsultację w celu usprawnienia pracy waszych aparatów i poprawienia komfortu ich użytkowania.

Alicja i Janusz Tobola
Metro Hearing Aid Clinic Inc

2009-2020 © Copyright - Metro Hearing & Tinnitus Treatment Clinic | Development: 2Bornot2B Communications Inc. | Powered by 2B-Up

Send this to a friend